Ere-voorzitter Jan Näring overleden


Ons bereikte het verdrietige bericht van het overlijden van onze oud ere-voorzitter Jan Näring.

Jan heeft zich jarenlang ingezet voor onze verenging in vele functies.  Vanwege zijn inzet als voorzitter is bij zijn aftreden hem de functie van ere-voorzitter gegeven.

 

Voor het vele goede werk dat hij gedurende lange tijd in het belang van onze vereniging heeft gedaan zullen wij hem steeds met grote dankbaarheid gedenken.