Boete overzicht


Artikel
Omschrijving
 
 
 B 34-2
 Niet tijdig voldoen van verschuldigde gelden.
4,85
 B 34-2
 Niet juist invullen van formulier (geen wedstrijdformulier).
4,85
 B 34-2
 Niet verstrekken van gevraagde inlichtingen binnen gestelde termijn.
4,85
 C 10-6
 Deelnemen zonder geldig startnummer.
12,05
 E 8-2
 Ontbreken legitimatie “W” functionaris.
4,85
 E 14-3/E 35-11
 Vermelden van spelers/sters in de ploegopgave die niet of zelden spelen
24,15
 E 14-4
 Niet of te laat inzenden teamopgave. Per week.
4,85
 E 15-5
 Wijzigen wedstrijd.
12,30
 E 17-1
 Niet of te laat invoeren uitslag.
4,85
 E 18-1
 Onvolledigheden/onjuistheden wedstrijdformulier thuisspelende vereniging
4,85
 E 18-2
 Onvolledigheden/onjuistheden wedstrijdformulier uitspelende vereniging
4,85
 E 18-9
 Niet of te laat inzenden wedstrijdformulier. Per week.
4,85
 E 22-7
 Ontbreken verklaring akkoord gaan met andere scheidsrechter
4,85
 E 24-6
 Te laat aanvangen wedstrijd (thuis)
4,85
 E 25-1
 Niet nakomen verplichting “W” functionaris/ongeoorloofde official
12,05
 E 31-3
 Kosten van protesten welke worden afgewezen.
31,40
 E 31-3
 Kosten van protesten welke worden afgewezen wegens vormgebrek.
175,10
 E 35-5
 Niet opkomen team
59,90
 E 35-6
 Deelnemen ongerechtigde speler/ster
59,90
 – Twee punten in mindering
 – Plus alle kosten
 E 35-6
 Opkomen met minder dan 5 spelers/sters.
59,90
 – Twee punten in mindering
 – Plus alle kosten
 E 35-6
 Staken wedstrijd.
59,90
 – Twee punten in mindering
 – Plus alle kosten
 E 35-6
 Niet 15 minuten voor vastgestelde tijd aanwezig.
59,90
 E 35-6
 Niet beëindigen wedstrijd wegens te laat.
59,90
 E 35-6
 Zonder toestemming van de scheidsrechter het speelveld verlaten.
59,90
 E 35-6
Niet voldoen wedstrijd terrein, jury of wedstrijdbenodigdheden.
59,90
 E 35-8
 Schuld aan geen doorgang vinden/beëindigen wedstrijd.
59,90
 E 35-9
 Uit de competitie nemen van team bij driemaal niet opkomen.
138,00
 E 35-10
 Opkomen met minder dan 7 spelers/sters en meer dan 4. Per speler/ster.
4,85
 E 35-12
 Terugtrekken team voordat de competitie is begonnen
138,00
 – Exclusief inschrijfgeld
 E 35-12
 Terugtrekken team uit de (lopende) team
138,00
 – Exclusief inschrijfgeld
 – Plus alle kosten