Waterpolobal sponsoren


arena-wp-bal-iiZoals jullie gezien zullen hebben liggen er weer vijftien nieuwe ballen (blauw/zwart) in het ballenhok.

Na het  succes van de vorige ballenactie willen we deze voortzetten na een kleine onderbreking. We willen jullie  weer in de gelegenheid stellen om een of meerdere ballen te sponsoren. Is het niet mooi om je (bedrijfs)naam tijdens een wedstrijd op een nieuwe bal te zien staan? Koop als team een bal, of gewoon als je de Kempvis een warm hart toedraagt.

 

Voor jullie een leuke promotie, voor de Kempvis een steuntje in de rug. Sponsoren gaat heel simpel maak 35 euro over op giro 1392648 o.v.v. Waterpolobal en stuur een email naar WAC@kempvis.nl