Contact


 

Algemeen Bestuur.

Voorzitter (incl. PR) Ledenadministratie
Mevr. S. de Ruiter Mevr. J. Oly
Tel: 0181-624787 Tel: 06-18995566
Email: voorzitterkempvis@gmail.com Email: ledenadministratie@kempvis.nl
Alle aanmeldingen, opzeggingen en wijzigingen moeten gemeld worden aan de ledenadministratie via de e-mail: ledenadministratie@kempvis.nl
Algemeen Secretaris Contributie inning
Mevr. A. de Koning Mevr. S. de Ruiter
Tel: 06-20713105 Tel: 0181-624787
Email: secretariaat@kempvis.nl Email: contributie@kempvis.nl
Penningmeester Vice Voorzitter
Dhr. R. Poot Dhr. E. Kinds
Tel: 06-51517480 Tel: 06-23224403
Email: penningmeester@kempvis.nl Email: bylkinds@telfort.nl

Commissies

Wedstrijdzwemmen Waterpolo
Dhr. H. van Gaalen Dhr. E. Kinds
Tel: 06-23340005 Tel: 06-23224403
Email: voorzitter.wz@kempvis.nl Email: bylkinds@telfort.nl
Clubhuis  Trimzwemmen
Dhr. E. Kinds  Mevr. S. de Ruiter
Tel: 06-23224403  Tel: 0181-624787
Email: bylkinds@telfort.nl  Email: voorzitterkempvis@gmail.com