Contact


 

Algemeen Bestuur.

Voorzitter (incl. PR) Ledenadministratie/contributie
Mevr. S. de Ruiter Mevr. S. de Ruiter
Tel: 06-48784601 Tel: 06-48784601
Email: voorzitterkempvis@gmail.com Email: ledenadministratie@kempvis.nl
Alle aanmeldingen, opzeggingen en wijzigingen moeten gemeld worden aan de ledenadministratie via de e-mail: ledenadministratie@kempvis.nl
Algemeen Secretaris
Mevr. A. de Koning
Tel: 06-20713105
Email: secretariaat@kempvis.nl
Penningmeester Vice Voorzitter
Dhr. E. Wegman Dhr. E. Kinds
Tel: Tel: 06-23224403
Email: penningmeester@kempvis.nl Email: bylkinds@telfort.nl

Commissies

Wedstrijdzwemmen Waterpolo
Dhr. A. Klop Dhr. R. Poot
Tel: 06-34107199 Tel: 06-11656758
Email: voorzitter.wz@kempvis.nl Email: wpvoorzitter@kempvis.nl
Clubhuis  Trimzwemmen
Dhr. E. Kinds  Mevr. S. de Ruiter
Tel: 06-23224403  Tel: 0181-624787
Email: bylkinds@telfort.nl  Email: voorzitterkempvis@gmail.com