Inschrijven


Om op te geven voor een of meerdere activiteiten bij de Kempvis kunt U zich richten tot de leden administratie.
Nieuwe leden dienen de volgende bescheiden in te leveren:
  • Inschrijfformulier.
  • 2 Pasfoto’s, digitaal het liefst (geldt alleen voor waterpolo).
De ledenadministratie is bereikbaar onder nummer 0618995566