Ere-leden


Erelid – B. Vogel

Bas Vogel, gepensioneerd. Voormalig winnaar van de prijs van verdienste bij de sportverkiezingen vanwege zijn jarenlange grote inzet voor zwemvereniging De Kempvis.

 

Erelid – D. Zweverink

 

Erelid – H. Jager

 

Erelid – D. Bergsma

 

Erelid – J. Näring
Image: Erelid - J. NäringDe heer Johannes Fransiscus Näring is geboren op 7 december 1947 in Harderwijk. Op 1 september 1984 is de heer Näring lid geworden van zwemvereniging De Kempvis te Spijkenisse en werd hij vrijwel tegelijkertijd tussentijds benoemd als vice-voorzitter van de vereniging. De vice-voorzitter is tevens voorzitter van de kantine-beheercommissie en vertegenwoordigt deze commissie in het bestuur. Tot 2004 heeft hij de functie van vice-voorzitter bekleed. Van begin 1986 tot voorjaar 1998 was hij de voorzitter van de waterpolocommissie. Hij stelde het wedstrijdprogramma op, ondernam diverse acties voor een tijdige aanvulling van de jeugdgroepen en stelde de begroting op en was in die tijd voorzitter van de activiteiten-commissie. Tijdens de jaarvergadering van 2004 is Jan tot voorzitter benoemd van de zwemvereniging.