Instructiekaart Dagbaas/Jurytafel


Taken verantwoordelijkheden dagbaas. 

Het team dat de dagbaas levert heeft de volgende taken en verantwoordelijkheden:
– De leden uit het team zijn allemaal dagbaas en zijn op dat moment de vertegenwoordigers van de WPC.
– De aanvoerder zorgt dat leden van het team verdeeld aanwezig zijn over de gehele dag/avond, minimaal 2 leden aanwezig.
– De opening van het bad verzorgen, dus sleutel uit clubhuis, bad openen en helpen opbouwen.
– Kijken of de W-tafel aanwezig is, zo niet dan regelen en oorspronkelijke W-tafellers aanspreken (of opbellen).
– Zorgen voor drankjes voor de scheidsrechter.
– Mensen die ballen tegen de muur gooien aanspreken (bal wordt glad en kost 35 euro per bal).
– Zorgen dat het bad (+kleedkamers en toiletten) netjes blijft en zorgen dat het laatste team het bad schoonmaakt.
– Helpen met alle zaken die niet goed lopen.
– Zorgen dat er afgesloten wordt en dat het alarm erop staat.

Taken van de juryleden secretaris en tijdopnemer(s) bij een competitiewedstrijd:

– Treden op namens de club voor het in ontvangst nemen van de scheidsrechter(s) en het hierbij aanbieden van een consumptie;

– Het zorgen voor de noodzakelijke en gediplomeerde juryleden met aanwezigheid van een geldig legitimatiekaart;

– Juryleden hebben als officiële taak het ondersteunen van het verloop van een waterpolowedstrijd en het hierbij fungeren als verlengstuk van de scheidsrechter zoals onderdeel zijn van de cursus wfunctionaris21.

– Let op! GEEN GLASWERK ACHTER DE JURYTAFEL OF IN DE ZWEMZAAL!
Taken VOOR de wedstrijd:

– Controleren of de elektronische tijdapparatuur werkt en of de rode, witte, blauwe en gele vlag aanwezig zijn. Zo niet, dan gebruik maken van handmatige wedstrijdklok en scherp klinkende fluit en een separate klok voor het opnemen van de 30 seconden en een andere voor de time-out;

– De juiste speeltijden, balsoort etc. checken met de scheidsrechter (zie ook poloboek H2.1);

-Je eigen naam invullen als secretaris of tijdopnemer (zie H2.2 of bijage 4);

– En natuurlijk het aanbieden van een drankje aan de scheidsrechter of scheidsrechters!

TIJDENS de wedstrijd
-Het ondersteunen van de scheidsrechter bij het verloop van de wedstrijd.

NA de wedstrijd
– Het netjes en schoon achterlaten van de jurytafel en overdragen aan de volgende juryleden.